LA AGRICULTURA ECOLÒGICA CONTINUA CREIXENT MALGRAT LA CRISI

Us fem ressò d’una notícia apareguda avui 9.02.10 al diari digital “La Malla” http://www.lamalla.cat

El sector ha crescut en nombre d’hectàrees conreades i en nombre de productors L’agricultura ecològica ha estat capaç de resistir la crisi econòmica i ha continuat creixent durant el 2009, any en què ha augmentat tant el nombre de productors que decideixen dedicar-se als productes ecològics com el nombre d’hectàrees conreades amb aliments ecològics. Són dades del Baròmetre de percepció i consum d’aliments ecològics, elaborat pel Departament d’Agricultura.

Catalunya, un 5% de tota la superfície de terra conreada es dedica a la producció d’aliments ecològics. L’objectiu del departament és que, de cara al 2012, el 15% de la producció agrària sigui ecològica, tal com recull el pla d’acció elaborat per Agricultura i dotat amb 37 milions d’euros. Actualment el sector té una facturació de gairebé 78 milions d’euros.

L’agricultura ecològica, en dades

Pel que fa a la superfície, el sector ha registrat un augment de gairebé el 14% i ha superat les 71.500 hectàrees, on l’olivera, la vinya, els cereals i els llegums són els productes que han ocupat més territori. Pel que fa al nombre de productors, 240 nous operadors han rebut l’autorització que atorga el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, de manera que ja són més de 1.400 les empreses que es dediquen a produir aliments ecològics. Respecte les dades de 2008, l’increment en el nombre de pagesos ha estat del 13,6%.

La meitat dels catalans ha menjat productes ecològics alguna vegada

A l’hora de consumir-los però, els productes més valorats pel públic són els lactis, la verdura, la fruita, els ous i la carn, on els productes bovins són els més ben valorats. Prop de la meitat dels enquestats reconeixen haver provat alguna vegada els aliments provinents de l’agricultura ecològica, i un de cada tres assegura que els consumeix almenys un cop al mes. El vi, tot i la proliferació en hectàrees dedicades a la vinya, és el producte menys consumit, ja que els productes ecològics no han desplaçat la producció convencional.

Pros i contres

Els productes ecològics presenten dues dificultats importants: l’alt preu, que oscil·la entre un 20% i un 30% més que el dels productes convencionals; i la dificultat de trobar arreu aquest tipus de productes. Malgrat aquestes dificultats, el sector s’afavoreix d’un públic fidel que està disposat a pagar una mica més, en gran mesura gràcies al component ideològic de la tria, que, segons les enquestes, valora en primer lloc els motius de salut a l’hora de consumir aliments provinents de l’agricultura ecològica. Dos de cada tres enquestats reconeixen motius de salut a l’hora d’escollir, per davant d’altres motius com el gust, la qualitat o el medi ambient.

Nou logotip europeu per als productes ecològics

A partir de l’1 de juliol del 2010, tots els productes ecològics envasats que hagin estat produïts en qualsevol dels Estats membres de la UE i que compleixin les normes establertes hauran de dur obligatòriament el logotip ecològic de la UE. El disseny guanyador és de Dusan Milenkovic, un estudiant alemany, que ha recollit el 63% dels vots a favor del seu logotip en forma d’”eurofulla”. Aquí podeu descarregar-vos un interessant arxiu power point sobre les magnituds del sector ecològic a Catalunya:

http://www.lamalla.cat/media/000000000002590/000000001294763.ppt#3

PLA D’ACCIÓ PER A L’ALIMENTACIÓ I L’AGRICULTURA ECOLÒGIQUES 2008 – 2012

Catalunya ha estat pionera, dins de l’Estat espanyol, pel que fa a la introducció i el desenvolupament de les produccions ecològiques. Ara ja fa dotze anys des de la creació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), organisme públic encarregat del control, la certificació i la promoció dels productes agraris i alimentaris ecològics a Catalunya. Al llarg d’aquests anys el sector ecològic ha experimentat un notable creixement, la superfície certificada en producció ecològica s’ha multiplicat per deu i el nombre d’empreses relacionades amb l’obtenció d’aliments ecològics ho ha fet per cinc. Actualment hi ha més de 60.000 Ha i més de 1.000 empreses certificades en producció ecològica. El sector ecològic català, en conseqüència, ha guanyat capacitat productiva i s’ha incrementat i diversificat l’oferta, mentre que la indústria agroalimentària ecològica de Catalunya es manté capdavantera a nivell estatal, tant pel que fa al nombre d’empreses elaboradores com per la diversificació de les seves activitats.

Malgrat aquest comportament positiu, cal dir que el creixement de les produccions ecològiques catalanes no ha

acompanyat d’un creixement equivalent en el consum intern, i que les taxes de creixement tampoc no han equiparables a les que s’han produït en altres zones del nostre entorn.

El propi programa d’Entesa Nacional pel Progrés ja preveia l’establiment de mesures encaminades a aconseguir desenvolupament de les produccions agroalimentàries ecològiques. Per tots aquests motius, i considerant l’interès estratègic i social que suposa el desenvolupament d’aquest tipus de produccions, tenint en compte les aportacions realitzades pel 1er. Congrés català de la Producció Agroalimentària Ecològica (Mollerussa, 16 i 17 de març de 2005)

Llibre blanc de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya (DARP 2006) i a proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Govern va adoptar l’acord de 24 d’abril de 2007 d’iniciar l’elaboració d’un d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques de Catalunya pel període 2008-2012 (en endavant Pla d’Acció).

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/07_Pla_accio/Documents/Fitxers_estatics/pla_accio_20082012.pdf

La Generalitat potencia l’agricultura ecològica a les escoles

  • Els consellers d’Agricultura i d’Educació han presentat avui la maleta pedagògica De l’hort a casa
  • L’objectiu d’aquest recull de materials didàctics és ampliar l’oferta pedagògica relacionada amb els horts escolars ecològics
 
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, i el conseller d’Educació, Ernest Maragall, han presentat avui a Barcelona, la maleta pedagògica De l’hort a casa. És un recull de materials didàctics adreçats a l’alumnat i al professorat de primària i secundària de Catalunya, que ha estat editat per l’Associació Vida Sana i la Generalitat de Catalunya amb el suport de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”.
 
Aquesta iniciativa forma part de les 105 accions que conformen el Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012, aprovat pel Govern el passat mes de novembre de 2008. Els materials s’enviaran als 75 centres de recursos pedagògics distribuïts arreu del territori per poder-los fer arribar als centres educatius amb guies didàctiques i formació dels mestres i professors que l’utilitzaran.
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa no és un altre que informar i formar als infants sobre la producció agrària ecològica i ampliar l’oferta pedagògica relacionada amb els horts escolars ecològics. La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció encaminat a l’obtenció d’aliments d’elevada qualitat nutritiva i organolèptica mitjançant l’aplicació de mètodes productius sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i l’entorn rural, sotmesos a un estricte sistema de control i certificació.
 
Així, a l’interior de la maleta es troben propostes d’activitats fàcils d’integrar en projectes escolars destinats a desenvolupar competències orientades en fer un ús responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi ambient.
 
Amb aquesta proposta, la Generalitat posa a l’abast dels infants i els docents una informació bàsica sobre producció ecològica dels aliments amb un format entenedor i participatiu.
 
Durant la presentació, el conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha destacat l’elevat valor educatiu d’aquesta iniciativa que promou una alimentació sana entre els escolars. Maragall, a més, ha dit que estan treballant perquè la majoria de centres escolars de Catalunya tinguin horts a les seves instal·lacions. Actualment, a la ciutat de Barcelona hi ha 180 centres que tenen hort escolar, d’un total de 550 escoles tant de primària com de secundària i públiques o privades.
 
Per la seva part, el conseller Joaquim Llena, ha dit que és important educar els més petits en una alimentació sana, ja que per exemple el 70% de les patologies cròniques, com ara la obesitat, estan relacionades amb l’alimentació. “Si es promouen hàbits sans, es pot gaudir d’una vida millor, una salut millor i alhora, es promou un contacte amb la mare Terra”. Així mateix, “estem acostant els infants als productes de proximitat i posem en valor la feina que fan els agricultors”, ha dit Llena, que ha afegit que iniciatives com promoure els horts escolars són una eina més per combatre el canvi climàtic.
 
Dins de la caixa de fruites i verdures de l’hort a casa es pot trobar:
 
Joc de la bioca
 
Joc de preguntes i respostes que té com a objectiu passar una bona estona compartint reflexions al voltant de l’hort ecològic i el respecte pel medi ambient. Per aquest motiu, els continguts proposats són molt amplis i abasten aspectes relacionats amb el coneixement del calendari de l’hort, la sostenibilitat, el compost o el reciclatge. Es tracta d’una adaptació del popular joc de l’oca amb una nova cantarella:de col en col avança el cargol.
 
Joc Dóna la cara
 
Es tracta d’un joc motriu de persecució que simula les relacions alimentàries que es poden donar en un hort ecològic per comparar-les amb les que es donen en un hort en què es practica l’agricultura intensiva.
 
Dins una llavor
 
Es tracta d’un tetraflexàgon que permet veure una sèrie d’imatges que representen un cicle natural. Retallant i plegant el paper s’obté un fris de quadrats articulats que permeten doblar les dues cares que té el full presentant una seqüència de quatre imatges. El full, a banda del desenvolupament pla del tetraflexàgon, va acompanyat de les instruccions de muntatge i de dos textos que permeten treballar continguts relacionats amb els cicles naturals dels vegetals i el respecte pel medi ambient.
 
Experimentem amb el sòl
 
A través d’aquest joc es pretén donar a conèixer les propietats del sòl per tal de tenir una idea més clara de com és el nostre sòl per tal d’iniciar amb més èxit el nostre hort ecològic.
 
HorTAC
 
HorTAC és un CDRom que pretén desenvolupar un conjunt d’habilitats que són necessàries per resoldre una sèrie de reptes mitjançant l’experimentació digital. El seu contingut s’estructura en tres apartats:
 
El calaix d’informació: permet l’accés a un conjunt d’arxius que contenen els originals del materials didàctics que composen la maleta ecològica. Va adreçat al professorat.
 
L’hort pas a pas: l’entrada a aquest apartat es realitza a través d’una animació que dóna pas a 12 activitats que tenen com a fil conductor l’hort escolar ecològic.
 
Jocs: set propostes lúdiques ambientades en l’hort, que permeten jugar i, alhora, aprendre.
 
Calendari de l’hort escolar ecològic
 
Amb aquest calendari es pretén diferenciar amb facilitat les espècies pròpies de l’hort de tardor-hivern, les de l’hort de primavera-estiu i les que es poden conrear tot l’any. D’altra banda, també s’indica si la sembra s’ha de fer directament amb les llavors o si s’ha d’iniciar amb planter. Les 26 espècies d’horta que es presenten són les més clàssiques dels horts i estan ordenades segons la part de la planta que es menja. El calendari es complementa amb tota una sèrie de suggeriments per treballar a l’hort i una justificació de l’agricultura ecològica que poden donar peu a debats constructius.
 
La maleta es complementa amb tres llibres. La Guia de les espècies més comunes d’horta a Catalunya, ésun llibre de coneixements que recull un conjunt de fitxes, seleccionades a partir d’entrevistes realitzades a avis i àvies de Catalunya. Cadascuna de les fitxes conté una imatge, informació específica de l’espècie i consells pràctics per aconseguir bons productes ecològics. La informació específica s’organitza en diferents camps com ara el sòl, clima, sembra, reg, fertilització, plagues i malalties. D’altra banda, el llibre Què és l’agricultura ecològica?dóna a conèixer, amb un llenguatge planer i entenedor, els principis fonamentals de l’agricultura ecològica. Finalment, L’hort escolar ecològic és un manual que combina els coneixements relacionats amb l’hort amb lectures i propostes didàctiques.

  

Ecoviure i més

Del 16 al 18 d’octubre se celebarà al Palau Firal de Manresa la 11a edició de la Fira Ecoviure (http://www.ecoviure.cat/), dedicada a la sostenibilitat i la vida ecològica, organitzada per Fira de Manresa, l’Ajuntament de Manresa, el DAR, la Diputació de Barcelona i Unió de Pagesos.

jornadestecniques09

 

A la Fira s’hi exposaran uns 70 productes agroalimentaris de qualitat, de proximitat i tots ells amb la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. L’esdeveniment premiarà un any més els millors vins i olis ecològics. També acollirà empreses i entitats vinculades amb les energies renovables, el comerç just i responsable, la construcció sostenible, el tèxil, la protecció de la natura i la cooperació.

 

També cal destacar, en aquest marc, l’organització d’unes jornades tècniques (arxiu .jpeg adjunt) en les quals destaquen:   1) Una xerrada el dissabte 17 de 10.00 a 11.30 sobre els circuits curts de comercialització dels productes ecològics.   2) La jornada “A taula! Portem els aliments ecològics a les escoles”, que se celebrarà també dissabte 17 de 11.00 a 14.00, i que coincidirà amb la presentació del Manual per a la introducció d’aliments ecològics a les escoles, editat per la Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica i el DAR, i que pot ser d’utilitat per a tots els ens locals que esteu treballant accions en aquest sentit. Us adjuntem pdf amb programa complet de la jornada.

Esperem que sigui del vostre interès. 

Manresa_aliments ecologics escoles

Menjar ecològic, sostenible… i a l’escola!

Una trentena d’escoles catalanes incorporen aliments ecològics als seus menjadors. Els menors aprenen un model de menjar més saludable i es recolza productors locals. Ara es presenta la Taula, que aglutina 17 entitats en xarxa. Enviar: Què és això? Aquestes icones enllacen amb serveis web externs i aliens a CanalSolidari.org que faciliten la gestió personal o comunitària de la informació. A través d’ells podràs classificar, promoure, compartir, valorar, comentar o conservar els continguts que trobes en Internet. Per a utilitzar-los, hauràs de registrar-te com usuari/a en ells.Cerrar Redacció (23/04/2009) Les pomes que cada dia més nens i nenes mengen a diferents escoles catalanes potser són una mica més lletges, però estan més bones i són millors per a la seva salut. Aquestes pomes les han conreat productors locals que no utilitzen pesticides; això significa que, d’una banda, es dóna suport a petits camperols que treballen a casa nostra i que aposten per un altre model d’agricultura, i d’una altra, que mediambientalment és més sostenible perquè les pomes no han hagut de viatjar molts quilòmetres per arribar a la taula.

A Catalunya, en aquests moments hi ha 36 centres educatius que han incorporat els aliments ecològics i els productes de comerç just i que s’esforcen per tenir un model de menjador escolar més saludable. Cada vegada hi ha més escoles que s’interessen per aquesta opció i, per facilitar la feina i donar a conèixer la iniciativa, ara s’ha presentat l’anomenada Taula de Treball de Grups Locals per a l’alimentació escolar ecològica.

De moment, la Taula està formada per 17 entitats entre associacions de pares i mares, cooperatives de consum, organitzacions socials com la fundació Futur i Entrepobles, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i els consells comarcals de l’Urgell, el Pallars Sobirà i el Montsià. L’objectiu és clar: portar a les taules dels menjadors escolars aliments de qualitat i que respectin el medi ambient, sensibilitzar els alumnes i les seves famílies en temes d’alimentació saludable, recolzar el món rural i els petits productors, i fer tot això de manera coordinada.

“Prohibir els conreus i els aliments transgènics és primordial i imprescindible per poder assegurar una alimentació sana a les escoles i a les nostres llars”, asseguren des de la Taula, que s’ha presentat públicament en el marc de la Setmana de Lluita contra els Transgènics i per la Sobirania Alimentària. En l’actualitat, Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més presència de conreus d’aliments transgènics, mentre que l’Estat espanyol es posiciona com el principal productor de blat de moro genèticament modificat de la Unió Europea.

Eixos alimentari, ambiental, social i educatiu

Com expliquen des de la fundació Futur, entitat membre de la Taula, la filosofia en què es basen aquests menjadors escolars suposa un plantejament integral que té quatre eixos: alimentari, ambiental, social i educatiu. Això significa que s’utilitzen aliments de qualitat, de temporada, biològics i locals, que es fa una gestió ecològica del menjador, que es promou el consum responsable i el comerç just. En el cas de la fundació Futur, a més, s’aprofita la iniciativa dels menjadors sostenibles per afavorir també la inclusió laboral de persones en situació de risc.

comida ecològicaNomés en aquest curs escolar 2008/2009, Futur gestiona 13 centres de primària i infantil i escoles bressol de la província de Barcelona, on 4.000 alumnes, mestres i monitors gaudeixen d’un menjador escolar més ecològic i saludable. En aquest context, la Taula prepara un manual que té previst publicar aquest 2009 i que vol ajudar les escoles a fer el pas i transformar els seus menjadors.

www.canalsolidario.org