PLA D’ACCIÓ PER A L’ALIMENTACIÓ I L’AGRICULTURA ECOLÒGIQUES 2008 – 2012

Catalunya ha estat pionera, dins de l’Estat espanyol, pel que fa a la introducció i el desenvolupament de les produccions ecològiques. Ara ja fa dotze anys des de la creació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), organisme públic encarregat del control, la certificació i la promoció dels productes agraris i alimentaris ecològics a Catalunya. Al llarg d’aquests anys el sector ecològic ha experimentat un notable creixement, la superfície certificada en producció ecològica s’ha multiplicat per deu i el nombre d’empreses relacionades amb l’obtenció d’aliments ecològics ho ha fet per cinc. Actualment hi ha més de 60.000 Ha i més de 1.000 empreses certificades en producció ecològica. El sector ecològic català, en conseqüència, ha guanyat capacitat productiva i s’ha incrementat i diversificat l’oferta, mentre que la indústria agroalimentària ecològica de Catalunya es manté capdavantera a nivell estatal, tant pel que fa al nombre d’empreses elaboradores com per la diversificació de les seves activitats.

Malgrat aquest comportament positiu, cal dir que el creixement de les produccions ecològiques catalanes no ha

acompanyat d’un creixement equivalent en el consum intern, i que les taxes de creixement tampoc no han equiparables a les que s’han produït en altres zones del nostre entorn.

El propi programa d’Entesa Nacional pel Progrés ja preveia l’establiment de mesures encaminades a aconseguir desenvolupament de les produccions agroalimentàries ecològiques. Per tots aquests motius, i considerant l’interès estratègic i social que suposa el desenvolupament d’aquest tipus de produccions, tenint en compte les aportacions realitzades pel 1er. Congrés català de la Producció Agroalimentària Ecològica (Mollerussa, 16 i 17 de març de 2005)

Llibre blanc de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya (DARP 2006) i a proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Govern va adoptar l’acord de 24 d’abril de 2007 d’iniciar l’elaboració d’un d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques de Catalunya pel període 2008-2012 (en endavant Pla d’Acció).

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/07_Pla_accio/Documents/Fitxers_estatics/pla_accio_20082012.pdf

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: